• Teaser

Ekologické palivo

LPG je ekologické palivo šetrné k životnímu prostředí. Je to dáno zejména díky minimálnímu obsahu síry a příznivým poměrem atomů uhlíku a vodíku.

  • Instalace LPG splňuje emisní normy spalin EURO 4 a EURO 5.
  • V porovnání s ostatními palivy LPG výrazně snižuje emise CO2 a skleníkových plynů.

Z ekologického pohledu je LPG mnohem ekologičtějším motorovým palivem než benzín nebo nafta.